Leren en ontwikkelen voor medewerkers

Wil jij als medewerker verder ontwikkelen?

Wij vinden het belangrijk dat je als medewerker de mogelijkheid krijgt om horizontaal of verticaal te ontwikkelen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en leerproces. Dit houdt in dat wij verwachten dat je zelf stappen onderneemt, wanneer jij je kennis wilt verbreden of verdiepen. De Samen Academie faciliteert jouw ontwikkeling met behulp van de digitale Samen Academie (learning managementsysteem). Wij zetten leerpaden voor jou klaar zodat jij zelf kan bepalen wanneer en waar jij wilt leren. De leerpaden worden ondersteunt met praktijkgerichte trainingen en/of toetsmomenten, zodat jij voldoende kennis en vaardigheden bezit om in de praktijk aan de slag te gaan.De Samen Academie vindt het belangrijk dat je de kennis die je bezit ook kan overdragen naar collega’s van je team. We leren Samen met en van elkaar! We kijken naar verschillende leeractiviteiten om kennis over te dragen, zodat jij geprikkeld wordt om te leren.

Wanneer je besluit een opleiding te willen volgen, dan kan de Samen Academie jou helpen om een passende opleiding te vinden, die aansluit bij jouw verwachtingen. In overleg met jou, je leidinggevende en de Samen Academie bepalen we samen je startmoment van je opleiding. Heb je vragen over je eigen ontwikkeling? 

Neem dan contact op met de samenacademie@woonzorggroepsamen.nl.

Klik hier om naar de Samen Academie toe te gaan.